გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტები

კომპანია წარმოადგენს ერთადერთ სტრუქტურას, რომელმაც სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპანიებთან თანამშრომლობით შეიმუშავა და შესთავაზა ინვესტორებს საქართველოში ახალი ჰიდროენერგეტიკული პროექტების და წინადადებების ფართო სპექტრი. ეს უკანასკნელი შესრულებულია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დაკვეთით და მოიცავს 97 მცირე და საშუალო სიმძლავრის ჰიდროენერგეტიკულ ობიექტს.

სახელი მდებარეობა მოცულობა (MW)
აბული ჰესი საქართველო 20.0
ალპანა (საირმე) ჰესი საქართველო 70.6
ავანი ჰესი საქართველო 4.6
ბახვი 1 ჰესი საქართველო 15.0
ბახვი 2 ჰესი საქართველო 20.0
ბახვი 3 ჰესი საქართველო 7
ბორითი ჰესი საქართველო 6.4
ჩელთი 1 ჰესი საქართველო 4.1
ჩელთი 2 ჰესი საქართველო 4.8
ჩეშურა ჰესი საქართველო 7.5
ცხიმრა ჰესი საქართველო 29
დარიალი ჰესი საქართველო 99.9
დურუჯი ჰესი საქართველო 1.74
ერჯია ჰესი საქართველო 24.4
ფოკა ჰესი საქართველო 0.6
სტორი ჰესი საქართველო 11.8
სტორი 3 ჰესი საქართველო 13.7
გუბაზეული 6 ჰესი საქართველო 3.06
იორი ჰესი საქართველო 9.7
ჯეჯორა ჰესი საქართველო 15.8
ჯონოული ჰესი საქართველო 13
ჯრია ჰესი საქართველო 9.2
ლებარდე 1 ჰესი საქართველო 4.56
ლებარდე 2 ჰესი საქართველო 4.16
ლექარდე ჰესი საქართველო 20
ლესულუხე ჰესი საქართველო 5.7
ლეჭეხა ჰესი საქართველო 18.8
მაგანა ჰესი საქართველო 20.6
მარელისი ჰესი საქართველო 4.6
მედანი ჰესი საქართველო 4.4
მერისი ჰესი საქართველო 11.5
ნაკრა ჰესი საქართველო 20.4
ნაკრა 1 ჰესი საქართველო 14.8
ნენსკრა 1 ჰესი საქართველო 22.4
ნენსკრა 2 ჰესი საქართველო 24.4
ნენსკრა 3 ჰესი საქართველო 24.4
ნენსკრა 4 ჰესი საქართველო 46.2
ნენსკრა 5 ჰესი საქართველო 29.6
ახალქალაქი ჰესი საქართველო 14.6
ახალქალაქი ჰესი საქართველო 18.5
ქსანი 1 ჰესი საქართველო 4.2
ქსანი 2 ჰესი საქართველო 2.1
ქსანი 3 ჰესი საქართველო 3.2
ქსანი 4 ჰესი საქართველო 3.6
ქსანი 5 ჰესი საქართველო 6.0
სამყურისწყალი 1 ჰესი საქართველო 4.88
სამყურისწყალი 2 ჰესი საქართველო 22.6
სახვლარი ჰესი საქართველო 4.8
სომიწო ჰესი საქართველო 24.3
სტორი 1 ჰესი საქართველო 14
სტორი 2 ჰესი საქართველო 11.4
სხალთა ჰესი საქართველო 5.3
თაზარა ჰესი საქართველო 24.3
თერგი ჰესი საქართველო 17.2
ტეხური 1 ჰესი საქართველო 3.2
ტეხური 2 ჰესი საქართველო 3.2
ტეხური 3 ჰესი საქართველო 3.2
ტეხური 4 ჰესი საქართველო 3.2
ტეხური 5 ჰესი საქართველო 3.2
ტეხური 6 ჰესი საქართველო 3.2
ურაველი ჰესი საქართველო 5
წაბლარი 1 ჰესი საქართველო 7.7
წაბლარი 2 ჰესი საქართველო 12
ჭალა ჰესი საქართველო 9.14
ხალა ჰესი საქართველო --
ხან-წაბლარი 3 ჰესი საქართველო 8.3
ხანი 7 ჰესი საქართველო 6.4
ხელედულა 1 ჰესი საქართველო 18.8
ხელედულა 2 ჰესი საქართველო 21.6
ხელედულა 3 ჰესი საქართველო 44.3
ხობი 1 ჰესი საქართველო 50
ხობი 2 ჰესი საქართველო 25
ხობი 3 ჰესი საქართველო 11.1
ხუმპრერი ჰესი საქართველო 16.4
ხუნევი ჰესი საქართველო 11.3
ყვირილა 3 ჰესი საქართველო 5.2
ზესტაფონი 1 ჰესი საქართველო 10.0
ესტაფონი 2 ჰესი საქართველო 11.9
ზესტაფონი 3 ჰესი საქართველო 15.9
ზესტაფონი 4 ჰესი საქართველო 15.9
ბახვი 4 ჰესი საქართველო 1.0
ბახვი 5 ჰესი საქართველო 2.0
ძეგვი ჰესი საქართველო 15.7
თრუსო ჰესი საქართველო 8.7
კობი ჰესი საქართველო 11
ჩხერი ჰესი საქართველო 14.8
ამალი ჰესი საქართველო 8.3
ხდისწყალი ჰესი საქართველო 17.8
ჯუთა ჰესი საქართველო 8.9
ცდო ჰესი საქართველო 57.1
ნაბეღლავი ჰესი გურია, დასავლეთ საქართველო 1.99 MW
უძილაურთა ჰესი დუშეთი, ჩრდილო-აღმოსავლეთ საქართველო 8.48 MW
ბუჯა 1 ჰესი იმერეთი საქართველო 1.72 MW
ბუჯა 2 ჰესი იმერეთი საქართველო 1.05 MW
ბუჯა 3 ჰესი იმერეთი საქართველო 1.99 MW
ხრამი ჰესი ქვემო ქართლი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველო 1,14 MW
სკურდიდი ჰესი აჭარა, დასავლეთ საქართველო 1.33 MW
წავკისი ჰესი თბილისი 0.24
ბარისახო ჰესი სოფ. ბარისახო 13.52 MW
ახალსოფელი ჰესი სოფ. ახალსოფელი 5 MW
ღერე ჰესი ონის რაიონი, რაჭა, საქართველო 9,41 MW
ღები ჰესი ონის რაიონი, რაჭა, საქართველო 14,34 MW
მაჟიეთი ჰესი ონის რაიონი, რაჭა, საქართველო 12,28 MW
ჭიორა ჰესი ონის რაიონი, რაჭა, საქართველო 14,15 MW
საკაურა ჰესი ონის რაიონი, რაჭა, საქართველო 11,58 MW
ბაისუბან ჰესი სოფ. ბაისუბანი 5.36 MW
ყარაბულახი ჰესი ქვემო ქართლი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველო 1,52 MW
მაშავერა-1 ჰესი ქვემო ქართლის რეგიონი, დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფ. ბოლნისი 1,60
მაშავერა-2 ჰესი ქვემო ქართლის რეგიონი, დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფ. ბოლნისი 1,52
მაშავერა-3 ჰესი ქვემო ქართლის რეგიონი, დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფ. ბოლნისი 1,56

ჰესების კასკადი მდინარე ხრამზე

შპს ”ენგურჰესმა” 2010 წლის 9 ივნისს გამოაცხადა მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე ”მდინარე ხრამზე საშუალო სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურების ოპტიმალური სქემის შემუშავება და ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება”.

შპს ”გროს ენერჯი ჯგუფმა” 9 ივლისს წარადგინა ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხზე, რომელიც მოიცავდა ყველა მოთხოვნილი მასალების გარდა მდინარე ხრამზე საშუალო სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურების განთავსების გეგმას და ტექნიკურ-ეკონომიკურ შეფასებას ხრამი ჰესი II-ის ქვედა ბიეფიდან სოფელ არუხლომდე. სქემაში დასაბუთებულია მდინარის ამ მონაკვეთის სამ საფეხურად ათვისება სავარაუდო დადგმული სიმძლავრით 101.2 მვტ და გამომუშავება 475.0 ჰვტსთ.

გარდა აღნიშნულისა, სქემა ასევე ითვალისწინებს ხრამი ჰესი I-ის წყალსაცავისა და ბეშთაშენის ტბის გამოყენებით ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურის მოწყობას 100 მვტ სიმძლავრით და 438 ჰვტსთ გამომუშავებით.

მიღებული გადაწყვეტილებები ეფუძნება არსებული ფონდური მასალების შესწავლა-შეფასებასა და ანალიზს, რომელშიც მთავარ კრიტერიუმებად მიღებულია კასკადის ენეგოეფექტიანობის მიღწევა, გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაცია, სოციალური, კულტურული, არქიტექტურული და არქეოლოგიური ინფრასტრუქტურის დაცვის ღონისძიებების შემუშავება.

ლესოტოს გენერაციის გენერალური გეგმა

2010 წლის დეკემბერში შპს ”გროს ენერჯი ჯგუფმა” SSI Engineers and Environmental Consultants (Pty) Ltd -სთან გაფორმებული ქვე-კონსალტინგური ხელშეკრულების საფუძველზე დაამთავრა და დამკვეთს ჩააბარა “ლესოტოს ელექტროენერგეტიკის (გენერაციის) გენერალურ გეგმა”-ში ჰიდროენერგეტიკული შესაძლებლობების განსაზღვრის ფარგლებში მდინარეებზე მოჰოკარე, მაკჰალენგი და სენქუს ბასეინებში სავარაუდო ენერგეტიკული პოტენციალის შესაძლო განვითარების ვერსიები და გამოავლინა ტექნიკურად და კომერციულად სიცოცხლისუნარიანი 12 ობიექტი.

ნომერი სახელი მოცულობა (MW) წლიური გამომუშავება (GWh)
1 ჰლოთსე ჰესი 6.5 39.7
2 ფუთსიათსანა ჰესი 5.4 18.87
3 ქუბელუ ჰესი 14.6 64.26
4 პოლიჰალე ჰესი 19.3 83.89
5 თსოელიკე ჰესი 17.7 69.89
6 მაკჰალენგი 1 ჰესი 2 15
7 მაკჰალენგი 2 ჰესი 1.4 6.15
8 მაკჰალენგი 3 ჰესი 8.9 39.4
9 მაკჰალენგი 4 ჰესი 9.1 58.3
10 ქუთინგი 1 ჰესი 0.63 2.31
11 ქუთინგი 2 ჰესი 2.4 9.61
12 ქუთინგი 3 ჰესი 1800 7878.5
სულ 1887.93 8285.85