გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • ღერე ჰესი

 • პროექტი

  ღერე ჰესი

 • სტატუსი

  მიმდინარე

 • ადგილი

  ონის რაიონი, რაჭა, საქართველო

 • მდინარე

  ჭანჭახი

 • ნიშნული

  1602

 • კოორდინატი

  x=393062,10 y=4727738,20

 • სიმძლავრე

  9,41 MW

 • გამომუშავება

  41,3 GWh

 • ჰესის ტიპი

  დერივაციული

 • კაშხლის ტიპი

  წყალსაშვიანი

 • დერივაცია

  მილსადენი

 • ტურბინის ტიპი

  ფრენცისი

 • დაწნევა

  179.5

 • წყლის ხარჯი

  6.0 მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

  N.A

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის