გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • ჭიორა ჰესი

 • პროექტი

  ჭიორა ჰესი

 • სტატუსი

  მიმდინარე

 • ადგილი

  ონის რაიონი, რაჭა, საქართველო

 • მდინარე

  ჩვეშურა

 • ნიშნული

  1551

 • კოორდინატი

  x=381178,0 y=4737255

 • სიმძლავრე

  68,4 GWh

 • გამომუშავება

  68,4 GWh

 • ჰესის ტიპი

  დერივაციული

 • კაშხლის ტიპი

  წყალსაშვიანი

 • დერივაცია

  მილსადენი

 • ტურბინის ტიპი

  Pelton

 • დაწნევა

  233.35

 • წყლის ხარჯი

  7.0 მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

  N.A

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის