გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • მაშავერა-1 ჰესი

 • პროექტი

  დასრულებული

 • სტატუსი

  დასრულებული

 • ადგილი

  ქვემო ქართლის რეგიონი, დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფ. ბოლნისი

 • მდინარე

  მდ. მაშავერა

 • ნიშნული

  983.80-935.0

 • კოორდინატი

  X-4575589 Y-4575166

 • სიმძლავრე

  1,60

 • გამომუშავება

  8,98

 • ჰესის ტიპი

  დერივაციული

 • კაშხლის ტიპი

  ფსკერულგისოსიანი კაშხალი (ტიროლის ტიპის წყალმიმღები)

 • დერივაცია

  GRP მილსადენი

 • ტურბინის ტიპი

  ფრენსისის ჰორიზონტალური

 • დაწნევა

  45,63

 • წყლის ხარჯი

  4,00 მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

  2612435,39

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის