გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

  • მაშავერა-1 ჰესი

  • პროექტი

    დასრულებული

  • სტატუსი

    დასრულებული

  • ადგილი

    ქვემო ქართლის რეგიონი, დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფ. ბოლნისი

  • მდინარე

    მდ. მაშავერა

  • ნიშნული

    983.80-935.0

  • კოორდინატი

    X-4575589 Y-4575166

  • სიმძლავრე

    1,60

  • გამომუშავება

    8,98

  • ჰესის ტიპი

    დერივაციული

  • კაშხლის ტიპი

    ფსკერულგისოსიანი კაშხალი (ტიროლის ტიპის წყალმიმღები)

  • დერივაცია

    GRP მილსადენი

  • ტურბინის ტიპი

    ფრენსისის ჰორიზონტალური

  • დაწნევა

    45,63

  • წყლის ხარჯი

    4,00 მ3/წმ

  • საორიენტ. ფასი

    2612435,39

  • პრეზენტაცია

    ფაილი არ არის