გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • საკაურა ჰესი

 • პროექტი

  საკაურა ჰესი

 • სტატუსი

  მიმდინარე

 • ადგილი

  ონის რაიონი, რაჭა, საქართველო

 • მდინარე

  საკაურა

 • ნიშნული

  994

 • კოორდინატი

  x=370960.7 y=4721370.6

 • სიმძლავრე

  11,58 MW

 • გამომუშავება

  59,38 GWh

 • ჰესის ტიპი

  დერივაციული

 • კაშხლის ტიპი

  წყალსაშვიანი

 • დერივაცია

  გვირაბი

 • ტურბინის ტიპი

  Pelton

 • დაწნევა

  130.95

 • წყლის ხარჯი

  10.0 მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

  N.A

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის