გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • ღები ჰესი

 • პროექტი

  ღები ჰესი

 • სტატუსი

  მიმდინარე

 • ადგილი

  ონის რაიონი, რაჭა, საქართველო

 • მდინარე

  რიონი

 • ნიშნული

  1550

 • კოორდინატი

  x=370915,72 y=4728002,65

 • სიმძლავრე

  14,34 MW

 • გამომუშავება

  70,95 GWh

 • ჰესის ტიპი

  დერივაციული

 • კაშხლის ტიპი

  წყალსაშვიანი

 • დერივაცია

  გვირაბი

 • ტურბინის ტიპი

  ფრენცისი

 • დაწნევა

  181.93

 • წყლის ხარჯი

  9.0 მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

  NA

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის