გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • ნაბეღლავი ჰესი

 • პროექტი

  ნაბეღლავი ჰესი

 • სტატუსი

  მიმდინარე

 • ადგილი

  გურია, დასავლეთ საქართველო

 • მდინარე

  გუბაზეული

 • ნიშნული

  305

 • კოორდინატი

  x=277612,8 ; y=4648169,2

 • სიმძლავრე

  1.99 MW

 • გამომუშავება

  15.5 GWh

 • ჰესის ტიპი

  დერივაციული

 • კაშხლის ტიპი

  დაბალ ზღურბლიანი წყალსაშვიანი კაშხალი

 • დერივაცია

  უდაწნეო გვირაბი

 • ტურბინის ტიპი

  ვერტიკალური ფრენცისი

 • დაწნევა

  31

 • წყლის ხარჯი

  8 მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

  N.A

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის