გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • ყარაბულახი ჰესი

 • პროექტი

  ყარაბულახი ჰესი

 • სტატუსი

  მიმდინარე

 • ადგილი

  ქვემო ქართლი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველო

 • მდინარე

  თოსდიხი

 • ნიშნული

  1301.5.0

 • კოორდინატი

  x=424613 y=4585605

 • სიმძლავრე

  1,52 MW

 • გამომუშავება

  8.44 GWh

 • ჰესის ტიპი

  დერივაციული

 • კაშხლის ტიპი

  ტიროლი

 • დერივაცია

  მილსადენი

 • ტურბინის ტიპი

  ფრენცისი

 • დაწნევა

  x

 • წყლის ხარჯი

  x მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

  x

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის