გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • მაშავერა-2 ჰესი

 • პროექტი

  დასრულებული

 • სტატუსი

  დასრულებული

 • ადგილი

  ქვემო ქართლის რეგიონი, დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფ. ბოლნისი

 • მდინარე

  მდ. მაშავერა

 • ნიშნული

  931.80-885.0

 • კოორდინატი

  X-4575142 Y-4576217

 • სიმძლავრე

  1,52

 • გამომუშავება

  8,55

 • ჰესის ტიპი

  დერივაციული

 • კაშხლის ტიპი

  ფსკერულგისოსიანი კაშხალი (ტიროლის ტიპის წყალმიმღები)

 • დერივაცია

  GRP მილსადენი

 • ტურბინის ტიპი

  ფრენსისის ჰორიზონტალური

 • დაწნევა

  43,2

 • წყლის ხარჯი

  4,00 მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

  2807304,22

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის