გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • მაჟიეთი ჰესი

 • პროექტი

  მაჟიეთი ჰესი

 • სტატუსი

  მიმდინარე

 • ადგილი

  ონის რაიონი, რაჭა, საქართველო

 • მდინარე

  საკაურა

 • ნიშნული

  1280

 • კოორდინატი

  x=367855,22 y=4725233,97

 • სიმძლავრე

  12,28 MW

 • გამომუშავება

  63,26 GWh

 • ჰესის ტიპი

  დერივაციული

 • კაშხლის ტიპი

  წყალსაშვიანი

 • დერივაცია

  მილსადენი

 • ტურბინის ტიპი

  ფრენცისი

 • დაწნევა

  200.37

 • წყლის ხარჯი

  7.0 მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

  N.A

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის