გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • ჭართალი ჰესი

 • პროექტი

  მიმდინარე

 • სტატუსი

  მიმდინარე

 • ადგილი

  კახეთი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

 • მდინარე

 • ნიშნული

 • კოორდინატი

 • სიმძლავრე

  1.56

 • გამომუშავება

  8.35

 • ჰესის ტიპი

 • კაშხლის ტიპი

 • დერივაცია

 • ტურბინის ტიპი

 • დაწნევა

 • წყლის ხარჯი

   მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

  $ 150.000

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის