გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

 • ჩხერი ჰესი

 • პროექტი

 • სტატუსი

 • ადგილი

  საქართველო

 • მდინარე

 • ნიშნული

 • კოორდინატი

 • სიმძლავრე

 • გამომუშავება

 • ჰესის ტიპი

 • კაშხლის ტიპი

 • დერივაცია

 • ტურბინის ტიპი

 • დაწნევა

 • წყლის ხარჯი

   მ3/წმ

 • საორიენტ. ფასი

 • პრეზენტაცია

  ფაილი არ არის