გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

სიახლეები

მდინარე იორის ჰიდროლოგიური კველვა

კომპანია Walnuts-ის დაკვეთით, გაშენებული კაკლის ბაღის მოსარწყავად საჭირო წყლის მდ. იორიდან…

სრულად  2021-04-02
ჰიდროტექნიკური კვანძის რეაბილიტაციის პროექტი…

დავასრულეთ ქალაქ ფოთის შესასვლელთან არსებული ჰიდროტექნიკური კვანძის და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე…

სრულად  2021-04-02
წერეთლის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის…

კიდევ ერთი დასრულებული პროექტი გროს ენერჯი ჯგუფის ანგარიშზე. ხრამის სარწყავი არხის…

სრულად  2021-04-02
ზაჰესის კაშხლის უსაფრთხოება

დავასრულეთ პიეზომეტრისთვის ჭაბურღილის მოწყობა. წყლის დონის და წნევის კონტროლისთვის აღნიშნულ ჭაბურღილში…

სრულად  2021-04-01
კრწანისის ეროვნული ტყეპარკის რეაბილიტაციის…

კრწანისის ეროვნული პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია აქტიურად მიმდინარეობს. სრულად აღდგება ხელოვნური ტბები და…

სრულად  2021-03-31
გეოლოგიური კველვა ფოთის ინდუსტრიულ…

ფოთის ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა. ხელშეკრულების ფარგლებში გაგვყავს ათეული…

სრულად  2021-03-30
1300 კვ.მ ლოჯისტიკური ცენტრის…

კომპანია MLTLogistic- ის დაკვეთით პროექტირება/მშენებლობის ფარგლებში მიმდინარეობს 1300 კვ.მ ლოჯისტიკური ცენტრის…

სრულად  2020-12-11
სამთო არხების დაგეგმარება

მტკვარი ჰესის სანაყაროს რეკულტივაციის მიზნით, დამკვეთის მოთხოვნით შევასრულეთ სამთო არხების დაგეგმარება.…

სრულად  2020-12-09
სამუშაოები მდ. რიონზე

ქ. ფოთის მიმდებარედ, მდ. რიონიზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის ქვედა ბიეფის ფლუტბეტისა…

სრულად  2020-11-17