გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

რიონის არხის ხიდის პროექტირება
 2023-01-31
 დავასრულეთ მთისძირა დამშრობი არხის (რიონის არხი) გადასასვლელი ხიდის პროექტირება. ძველ ხიდს რომელიც უკვე ამორტიზებულია ჩაუტარდება დემონტაჟი ხოლო ახალი ხიდი სავარაუდოდ რამოდენიმე წელში აშენდება. ხიდი აკავშირებს ლანჩუხითის მოსახლეობას სასოფლო სამეურნეო სავარგულებთან და უმარტივებს მათ შიდამნიშვნელობის გზებზე გადაადგილებას.