გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პარლამენტის შენობა
 2022-07-28
 ლევან სამხარაულის სახელობის საექსპერტო ბიუროს დაკვეთით შევასრულეთ საინჟინრო გეოლოგიური კვლევისთვის საჭირო ჭაბურღილების გაყვანა. საერთო ჯამში გაყვანილ იქნა 6 ჭაბურღილი საშუალო სიღრმის 40 მ