გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ავარიული ღობის დემონტაჟი
 2022-07-28
 კომპანია GWP -ის დაკვეთით დავასრულეთ საბურთალოს საფილტრე სადგურის ავარიული ღობის დემონტაჟის პროექტი. პროექტის ითვალისწინებს 122 მ სიგრძის 2.5 მ სიმაღლის რკინაბეტონის ფილებით აწყობილი ღობის უსაფრთხო დემონტაჟს და დასაწყობებას წიანსწარ მითითებულ ტერიტორიაზე.