გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

განახლებადი ენერგიის ათვისება
 2022-06-29
 დავასრულეთ წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება ქარის ენერგო სადგურისთვის.  მიახლოებით 100 მვტ სიმძლავრის ქარის წისქვილები ტყიბულის მუნიციპალიტეტში განთავსდება.