გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ივერთუბნის სატუმბე სადგურის ჰიდროგეოლოგიური კვლევა
 2022-03-22
 მიმდინარეობს ივერთუბნის სატუმბე სადგურის სამშენებლო სამუშაოები, სადაც ჩვენმა სპეციალისტებმა შეასრულეს ჰიდროგეოლოგიურ კვლევა. კვლევის ფარგლებში დაზუსტდა წყლის შემოდინების ხარისხი, ოდენობა და სამშენებლო კომპანიაზე გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები