გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ტაშისკარი ჰესი
 2022-01-11
 დავასრულეთ ტაშისკარი ჰესის დეტალური პროექტი. სამშენებლო ეტაპზე გადასასვლელად წარდგენილია საბუთები. შპს "საქართველოს მელიორაციის" საკუთრებაში არსებულ ჰიდროკვანძს რომელიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტ სოფელ ახალდაბაში მდინარე მტკვარზე მდებარეობს ახალი ენერგეტიკული დანიშნულება შეემატება და რაც მთავარია საქართველოს კიდევ ერთი ენერგეტიკული ობიექტი დაემატება.