გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

რუისის ქარის ელექტროსადგური
 2021-07-16
 კომპანია გროს ენერჯი ჯგუფმა დაასრულა საპროექტო რუისის ქარის ელექტროსადგურის პროექტის ზოგადი გეოლოგიური შესწავლა.