გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

შუახევი ჰესის და სხლათა ჰესის ექსპლუატაციაში მიღების პროცედურა
 2021-04-13
 კომპანია გროს ენერჯი ჯგუფმა დაასრულა საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში ბოლო პერიოდში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბური ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტირებული შუახევი ჰესის (175 მვტ) და სხლათა ჰესის (9 მვტ) ექსპლუატაციაში მიღების პროცედურა და ამჟამად ორივე ჰესი ოპერირებს. აღნიშნული პროექტი აწვდის ელექტროენერგიას სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას და აკმაყოფილებს ქვეყნის მოთხოვნის 10%-ს