გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

მდინარე იორის ჰიდროლოგიური კველვა
 2021-04-02
 კომპანია Walnuts-ის დაკვეთით, გაშენებული კაკლის ბაღის მოსარწყავად საჭირო წყლის მდ. იორიდან მიღების მიზნით ჩავატარეთ ჰიდროლოგიური კვლევა. აღნიშნული კვლევის საფუძველზე კომპანია შეძლებს საქართველოს მელიორაციასთან და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება რათა მოიპოვოს წყლის რესურსის გამოყენების ნებართვა