გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პროექტის პროფილი

  • ლეჭეხა ჰესი

  • პროექტი

  • სტატუსი

  • ადგილი

    საქართველო

  • მდინარე

  • ნიშნული

  • კოორდინატი

  • სიმძლავრე

  • გამომუშავება

  • ჰესის ტიპი

  • კაშხლის ტიპი

  • დერივაცია

  • ტურბინის ტიპი

  • დაწნევა

  • წყლის ხარჯი

     მ3/წმ

  • საორიენტ. ფასი

  • პრეზენტაცია

    ფაილი არ არის