გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

სამუშაოები მდ. რიონზე
 2020-11-17
 ქ. ფოთის მიმდებარედ, მდ. რიონიზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის ქვედა ბიეფის ფლუტბეტისა და რისბერმის დაზიანებული ნაწილების და მდინარე რიონის მარჯვენა ნაპირზე მოწყობილი გაბიონების ცალკეული მონაკვეთების აღდგენის მიზნით ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დავასრულეთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული I ეტაპი. წარდგენილი იქნა დაზიანებების აღდგენის რამდენიმე ალტერნატივა, როგორც თანამდედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ასევე საქართველოში უკვე გამოცდილი მეთოდით. მოცემული პროექტის ფარგლებში კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოში წამყვან პროფესორ-მასწავლებლებთან, რომლებიც ჩართულები არიან ალტერნატივის შერჩევასა და ძირითადი გადაწყვეტილების მიღების პროცეში.