გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

გარდაბნის კოლექტორი
 2020-07-28
 დავასრულეთ თბილისის კანალიზაციის კოლექტორის რეაბილიტაცია, რომელიც თბილისიდან რუსთავის გავლით გარდაბანში მიედინება. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა დეტალური ინვენტარიზაცია, შესრულდა ტოპოგრაფიული აგეგმვა და ინდივიდუალური საინჟინრო გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. საერთო ჯამში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 25 კმ კოლექტორს სადაც დაფიქსირდა 50 მდე მცირე დაზიანება, უსაფრთხოების ამაღლების მიზინით შემოიღობება, მოწესრიგდება  დიუკერები აგრეთვე გადაიხურება მეორე გამყვანი არხი, ეკოლოგიის დაცვის მიზნით მოწესრიგდება ქალაქში გამავალი კოლექტორი, გადაიხურება და დაილუქება ჭები, ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ავარიულ წყალსაგდებს.