გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

IAZ - იმერეთი აგრო ზონა
 2020-05-14
 დავასრულეთ იმერეთის აგროზონის პროექტისთვის პირველადი კვლევა-საძიებო მომსახურება. ჩატარდა ნიადაგის და წყლის ლაბორატორიული კვლევები, საპროექტო არეალის სრული ტოპოგრაფია (125 ჰა). დეტალურად აღიწერა არსებული ინფრასტრუქტურა, რის საფუძველზეც მომზადდა საპროექტო ინფრასტრუქტურის ანგარიში. ასევე ჩატარდა საინჟინრო გეოლოგიური და ლაბორატორიული სამუშაოები. მოცემული დოკუმენტაცია გადაეცა დამკვეთ ორგანიზაციას შემდეგში დეტალური დიზაინის შესამუშავებლად.