გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ნამახვანი ჰესი
 2020-05-14
 დავასრულეთ ნამახვანის პროექტისთვის მშენებლობის ნებართვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება. აღნიშნული დოკუმენტაციით კომპანია შპს ენკა-მ მოიპოვა ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობის ნებართვა. მომსახურება მოიცავდა საექსპერტო დასკვნების მომზადებას, განმარტებითი ბარათის და ორგანიზაციის პროექტის ანგარიშების შედგენას.