გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

შუახევი ჰესის სატრანსფერო და სადაწნეო გვირაბების ექსპლუატაცია
 2020-03-17
 კომპანია „გროს ენერჯი ჯგუფის“ სპეციალისტებმა გაუწიეს საკონსულტაციო და საექსპერტო მომსახურება კომპანია აჭარისწყალ ჯორჯიას. მომზადდა შესაბამისი საექსპერტო დასკვნები რის საფუძველზეც 178 მგვტ - შუახევი ჰესი ექსპლუატაციაში შევიდა.