გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

კასპის ქარის ელექტრო სადგურის საექსპლუატაციო გზა
 2020-03-06
 დავასრულეთ კასპის ქარის ელექტრო სადგურის საექსპლუატაციო გზის პროექტი. მოცემული პროექტის ფარგლებში აიგეგმა 100 ჰა მიწის ნაკვეთი, ჩატარდა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი საინჟინრო- გეოლოგიური კვლევა და მომზადდა სანებართვო დოკუმენტაცია. პროექტი დამუშავებულ იქნა თანამედროვე პროგრამული უზრუნველყოფით Robur Topomatic 2020-ით.