გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

წყალკანალიზაციის პროექტი
 2020-03-06
 კომპანია „აჭარისწყალის“ დაკვეთით დავასრულეთ შუახევი ჰესის მომსახურე ბანაკის წყალკანალიზაციის პროექტი. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა სტანდარტული ტიპის გამწმენდი ნაგებობა ე.წ. ბიოტალი.