გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ნაგავდამჭერი ბაგირი
 2019-12-06
 კომპანია „გროს ენერჯი ჯგუფის“ სპეციალისტებმა დაასრულეს შუახევი ჰესის დიდაჭარის კაშხალთან ნაგავდამჭერი ბაგირის ანკერის კონსტრუქციული ანგარიში.

ბაგირი და შესაბამისი კონსტრუქცია გათვალისწინებულია 80  ტონა მოტივტივე ნაგავის შეგროვებისთვის, შემდგომში გაწმენდის მიზნით.

ფოტოსურათის წყარო: https://www.elastec.com/