გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

გეოდინამიკური პროცესების კვლევა და ინკლიომეტრების მონტაჟი
 2019-11-22
 კომპანია „გროს ენერჯი ჯგუფმა“ დაასრულა მეწყრული ადგილების საკვლევად გეოლოგიური ჭაბურღილების მოწყობა. ამჯერად  კომპანია BP -ის შევუსრულეთ 8 ჭაბურღილი მილსადენის გასწვრივ გეოდინამიკური პროცესების სამეთვალყურეოდ.

აღნიშნულ ჭაბურღილებში მოვაწყვეთ ინგლისური წარმოების ინკლიომეტრები.