გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

სახიდე გასადსავლელის პროექტი სოფელ შუხუთში
 2019-11-22
 კომპანია „გროს ენერჯი ჯგუფმა“ დაასრულა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუხუთში მთისძირა არხი პკ 82+17 ზე არსებულ ხიდის დემონტაჟის და ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისთვის დეტალური დიზაინის პროექტის შექმნა. მოცემული პროექტის ფარგლებში კომპანიამ დეტალურად აღწერა არსებული სიტუაცია, ჩაატარა გეოლოგიური და გეოდეზიური კვლევა, შეისწავლა მოძრაობის ინტენსიობა და საველე კვლევების საფუძველზე ახალი ხიდის საპროექტო სამუშაოები დაასრულა. კომპანიის წამყვანმა ახალგაზრდა სპეციალისტმა ბესარიონ ჟვანიამ პროექტის ხარჯის შემსუბუქების მიზნით ადგილზე არსებული სამშენებლო მასალა და თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოყენა.