გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ქალაქ ფოთის კანალიზაციის პროექტის გეოლოგიური კვლევა
 2019-11-06
 კომპანია „გროს ენერჯი ჯგუფმა“ დაასრულა ფოთის საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობის პროექტისთვის გეოლოგიური კვლევა. აღნიშნულ პროექტს ჰოლანდიური კომპანია Tahal Group ასრულებს.

პროექტის ფარგლებში კომპანიამ შეასრულა 28 ჭაბურღილი საერთო სიგრძით 350 მეტრი, ასევე შესრულდა სხვადასხვა ტიპის საველე და ლაბორატორიული კვლევები, ყოველივე ზემოთხსენებულიდან გამომდინარე მომზადდა გეოლოგიური კვლევის ანგარიში. (SPT, CPT, Load Test, Triaxal , ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დადგენა და ა.შ.)