გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

სამშენებლო ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების მომსახურება
 2019-07-25
 კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ გავუწიეთ სამშენებლო ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების მომსახურება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტექნიკური სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ ექსპლუატაციაში მიიღო ღორჯომის ხიდი და მისასვლელი გზის მონაკვეთი