გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

გუბაზეული 6 ჰესი
 2019-04-30
 კომპანია „გროს ენერჯი ჯგუფმა“ დაასრულა ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიში.  უახლოეს მომავალში კი დეტალური დიზაინი დასრულდება. მოცემული პროექტი მდებარეობს, გურიის რეგიონში, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვაბღასთან. პროექტის ფარგლებში კომპანიამ სრულფასოვნად შეასრულდა როგორც საველე საკვლევ-საძიებო, ასევე კამერალური სამუშაოები. დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 4.84 მვტ-ს.