გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

28 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის გეოლოგიური კვლევა
 2018-09-07
 კომპანია x2 დეველოპმენტის დაკვეთით შევასრულეთ 28 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტისთვის გეოლოგიური კვლევა. კვლევის ფარგლებში გაყვანილ იქნა 4 ცალი – 25 მეტრიანი ჭაბურღილი, ლაბორატორიული ცდების საფუძველზე მოვამზადეთ გეოლოგიური ანგარიში.