გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ჰიდროტექნიკური კვანძის რეაბილიტაციის პროექტი ქ. ფოთის მიმდებარედ
 2021-04-02
 დავასრულეთ ქალაქ ფოთის შესასვლელთან არსებული ჰიდროტექნიკური კვანძის და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლევითი სამუშაოები.
  • ტოპოგრაფია
  • ბათიმეტრია
  • ფსკერის შემოწმება ვიზუალური დათვალიერებით
დამატებით დაიგეგმა გარკვეული მონაკვეთის გეოფიზიკური კვლევა. მადლობა, სამუშაოს შესრულებაში ჩართულ პირებს გაწეული თავდაუზოგავი სამუშაოსთვის.