გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ზაჰესის კაშხლის უსაფრთხოება
 2021-04-01
 დავასრულეთ პიეზომეტრისთვის ჭაბურღილის მოწყობა. წყლის დონის და წნევის კონტროლისთვის აღნიშნულ ჭაბურღილში თანამედროვე სენსორი მოთავსდება რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის მოწოდებას კაშხლის უსაფრთხოებისთვის