გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

კრწანისის ეროვნული ტყეპარკის რეაბილიტაციის ზედამხედველობა
 2021-03-31
 კრწანისის ეროვნული პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია აქტიურად მიმდინარეობს. სრულად აღდგება ხელოვნური ტბები და თევზსაშენი მეურნეობა. "გროს ენერჯი ჯგუფის" მიერ შესრულებულ პროექტს კომპანია "სპეცჰიდრომშენი" ასრულებს ხოლო ჩვენ ზედამხედველობას ვუწევთ.