გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

სამთო არხების დაგეგმარება
 2020-12-09
 მტკვარი ჰესის სანაყაროს რეკულტივაციის მიზნით, დამკვეთის მოთხოვნით შევასრულეთ სამთო არხების დაგეგმარება. პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ იქნა საველე და კამერალური სამუშაოები, კერძოდ:

  • ტოპოგრაფიული აგეგმვა
  • ჰიდროლოგიური კვლევა
  • სამშენებლო მასალათა კვლევა

რამოდენიმე ალტერანტივის დამუშავების შემდეგ, მომხმარებელთან შეთანხმებით, შერჩეულ ვარიანტზე დამუშავებულ იქნა დეტალური დიზაინი, მიღებული სამუშაოთა მოცემულობათა უწყისი კი საქართველოს სამშენებლო ფასთა კრებულის მიხედვით დაამუშავა „გროს ენერჯი ჯგუფის“ ხაჯთაღრიცხვის სპეციალისტმა.

მომხმარებელს საბოლოო პროდუქტი ორ ენაზე ჩაბარდა. (ქართული და ინგლისური)