გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

გალერეა

მარნეულის გამწმენდი ნაგებობა
პალდო ჰესის გეოდეზიური სამუშაოები
გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის დირექტივის სტრუქტურის დანერგვა საქართველოში
ქალაქ ფოთის წყლის გამწმენდი სატუმბო ნაგებობა
BP მილსადენის გასწვრივ გეოლოგიური პროცესების შესწავლა
სკურდიდი ჰესის სამშენებლო სამუშაოები
ლაჯანური ჰესის გეოფიზიკური კვლევა
ელექტროძიებითი სამუშაოები სვეტიცხოვლის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე
პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგი
შუახევი ჰესის პროექტის განვითარება
გეოლოგიური სამუშაოები მტკვარ ჰესზე
პირველი რეგიონალური ენერგო უსაფრთხოების კურსი
ტოპოგრაფიული სამუშაოები
შუახევი ჰესი
აჭარისწყლის კასკადის პროექტი
გვირაბის სამუშაოები
ნორვეგია
გროს ენერჯი ჯგუფი