flag

გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

კარიერა

 • info_outlineელექტრო მექანიკოსი

  სამუშაო ადგილი: თბილისი/რეგიონები

  სამუშაო გრაფიკი:ორშაბათი-პარასკევი, 9:00 - 18:00 საათამდე.

  ძირითადი მოვალეობები:

  ** არეალის ტერიტორიაზე არსებული ელექტროგაყვანილობებისა და მთლიანად     ელექტროსისტემის კონტროლი, მართვა და სრულფასოვანი ფუნქციონირება;
  ** ხელმძღვანელობისთვის არსებულ პრობლემებზე ინფორმაციის დროული მიწოდება;
  ** ხელმძღვანელობის მითითებით სხვადასხვა დავალებების შესრულება.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  ** სამუშაო გამოცდილება არ მოეთხოვება
  ** ინგლისური ენა - ძალიან კარგად;
  ** ასაკი 18 წლიდან;
  ** მართვის მოწმობა;

  დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე.  გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება.

 • info_outlineაპლიკაციის მენეჯერი

  სამუშაო ადგილი: თბილისი

  სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი, 9:00 - 18:00 საათამდე.

  ძირითადი მოვალეობები:

  ** აპლიკაციის შექმნა/დაწერა/ინსტალაცია;
  ** კონტროლი/ზედამხედველობა;
  ** საჭიროების შემთხვევაში აპლიკაციის განახლება.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  ** გამოცდილება  აპლიკციის შექმნაში
  ** ინგლისური ენა - ძალიან კარგად;
  ** ასაკი - 18 წლიდან.

  დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე. გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება.

 • info_outlineსტაჟირების პროგრამა: არქიტექტორის პოზიციაზე

  სამუშაო ადგილი: თბილისი

  სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი, 9:00 - 18:00  საათამდე.

  ძირითადი  მოვალეობები:

  **პროექტის გეგმარებითი და სამუშაო ნახაზების შექმნა;
  **ინტერიერის და ექსტერიერის დიზაინის შექმნა;
  **პროექტის მიმდინარეობის ზედამხედველობა;
  **მუშა ნახაზების შედგენა - სამუშაო ნახაზების დამუშავება.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  **უმაღლესი განათლება ან სტუდენტი შესაბამის სფეროში (არქიტექტორის კვალიფიკაციით);
  **კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა;
  **არქიტექტურული და გრაფიკული პროგრამების ცოდნა;
  ** ქართული და ინგლისური ენის ცოდნა;
  **MSoffice
  **AutoCAD
  **ArcGis - მიენიჭება უპირატესობა

  პიროვნული თვისებები:
  **კომუნიკაბელურობა;
  **პასუხისმგებლობა არსებულ დავალებაზე.


  დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე. გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება.

 • info_outlineზედაპირული სამშენებლო სამუშაოების ინსპექტორი

  სამუშაო ადგილი: თბილისი

  სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი, 9:00 - 18:00  საათამდე.

  ძირითადი მოვალეობები:

  ** ცვლის მიხედვით, შესასრულებელი სამუშაოს კონტროლი;
  ** სრულყოფილი ყოველდღიური ანგარიშის მომზადება დღიური შესრულებული რაოდენობითა და გამოყენებული რესურსებით;
  ** საკონტრაქტო დოკუმენტაციის და დღიური საგამოცდო სამუშაოების გეგმის კარგად გაგება;
  ** განიხილოს, გააანალიზოს და ჩაიწეროს ის სამშენებლო საკითხები, რომლებმაც მომავალში შეიძლება გავლენა მოახდინონ კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების დროზე ან ფასზე;
  ** დაესწროს და შეადგინოს ანგარიში ყველა საველე ტესტირებასა და შემოწმებაზე ხელშეკრულების დოკუმენტაციის შესაბამისად;
  ** დაადასტუროს სამუშოების შესაბამისობა ან შეუსაბამობა ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურებთან;
  ** მოამზადოს ხელნაწერი ხარისხის კონტროლის დოკუმენტი, შეუსაბამობის და მათ გამოსასწორებლად ჩატარებული ღონისძიებების ჩათვლით;
  ** კონტრაქტორის პერსონალის კოორდინირება და ეფექტური კომუნიკაცია ყველა მხარესთან;
  **  დეფექტის სიების,ყოველდღიური ცვლის ანგარიშების ან შემოწმების დოკუმენტაციის მუდმივი წარმოება.
  ** კონტრაქტორის სამუშაო სისტემების შემოწმება;
  ** შეაფასოს კონტრაქტორის დოკუმენტაციის სიზუსტე;
  ** როგორც მეთვალყურეთა გუნდის წევრმა, შეამოწმოს უსაფრთხოების ღონისძიებები;
  ** რეპორტში შეიტანოს ყველა ინცინდენტი და შემთხვევა;
  ** დაემორჩილოს რეზიდენტი ინჟინრისა და მისი მოადგილის ინსტრუქციებს;
  ** მკაცრად დაიცვას კონტრაქტორის მიერ შექმნილი უსაფრთხოების წესები, რეგულაციები და მითითებები;
  ** წაიკითხოს, გაიგოს და მიჰყვეს ნებისმიერი გამზადებული მეთოდისა და რისკების შეფასებას აღნიშნული სამუშაოებისათვის.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  ** უმაღლესი ტექნიკური განათლება  ინჟინერიაში ან მშენებლობაში;
  ** ინგლისურად ენის ცოდნა;
  ** Microsoft Office პროგრამების ცოდნა;
  ** სამშენებლო სამუშაოების ინსპექციაში მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება;
  ** მართვის მოწმობა;
  **  ცვლებსა და დამატებით სამუშაო საათებში მუშაობის შესაძლებლობა.

  დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე ( გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება).

 • info_outlineგარემოს დაცვის სპეციალისტი/ზედამხედველი

  სამუშაო ადგილი: აჭარა/ შუახევი

  სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი, 9:00 - 18:00  საათამდე.

  ძირითადი მოვალეობები:

  **კონტრაქტორის მიერ გარემოსა და სოაციალური ასპექტების, ნებართვების, სამშენებლო გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმების (CEMPs) და მათთან დაკავშირებული გარემოსა და სოციალური დოკუმენტების მოთხოვნების დაცვის მონიტორინგი და აღნიშნული მოთხოვნების დაუცველობის (NCRs) შესახებ ანგარიშების შედგენა;   
  **ყოველკვირეული შემოწმებისა და კონტროლის ობიექტების ნუსხის შედგენა და ყოველკვირეული ინსპექციების/შემოწმებების დაგეგმვა;  
  **სამშენებლო ობიექტების ყოველკვირეული შემოწმება და შედეგების ჩაწერა/მოთხოვნათა შეუსრულებლობის შესახებ ანგარიშების მომზადება;
  **გარემოს დაცვისა და სოციალური ტრეინინგის ოფიციალური პროგრამის შემუშავება  მესაკუთრის ინჟინრის თანამშრომლებისთვის; 
  **ყველა NCR-ის განხილვა და სათანადო რჩევის უზრუნველყოფა კორექციული ღონისძიებების თაობაზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს როგორც ვალდებულებათა დაცვის ყოველდღიური მონისტორინგის ნაწილი;  
  **დახმარება გაუწიოს OE-ის ტექნიკურ გუნდს კონტრაქტორის CEMP დოკუმენტაციის დამტკიცებაში;
  **ტექნიკურ გუნდს აცნობოს გარემოს დაცვის წესების დარღვევის ან შესაძლო დარღვევის შესახებ;
  **თვალი მიადევნოს, ჩაინიშნოს და აცნობოს სათანდო პირებს ეროვნულ და საერთაშორისო გარემოსდაცვით კანონმდებლობაში და ნებართვების მიღების პროცედურებში ცვლილებების შესახებ;
  **ჩაატაროს კვლევები და შეადგინოს სათანადო ყოველთვიური ანგარიში აჭარისწყალი ჯორჯიასთვის კონტრაქტორის მიერ  CEMP და ქვე-გეგმების პირობების შესრულების შესახებ (გარდა OE-ის გარემოს დაცვისა და სოციალური საკითხების მენეჯერის მიერ ჩასატარებელი კვლევებისა);
  **შეადგინოს გარემოს დაცვისა და სოციალური აუდიტის პროგრამა კონტრაქტორის მიერ ყველა სამშენებლო ობიექტზე CEMP  და ქვე-გეგმის პიროებების შესრულების შესახებ; 
  **ჩაატაროს რეგულარული (სულ მცირე კვარტალური) გარემოსა და სოციალური საკითხების აუდიტის პროგრამა (გარდა OE-ის გარემოს დაცვისა და სოციალური საკითხების მენეჯერის მიერ ჩასატარებელი პროგრამისა);
  **აჭარისწყალი ჯორჯიისა და  OE -ის ტექნიკურ გუნდთან ერთად გასცეს სამუშაოთა შეჩერების შესახებ შეტყობინება ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო;
  **როგორც  OE-ს ტექნიკური გუნდის ნაწილი, დაეხმაროს აჭარისწყალი ჯორჯიას ნებართვებისა და ლიცენზიების, ასევე მშენებლობისა და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სხვა დოკუმენტების მიღებაში;
  **დაეხმაროს აჭარისწყალ ჯორჯიას, სამთავრობო ორგანოების მხრიდან  გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული კითხებისთვის პასუხის გაცემაში და მხარი დაუჭიროს აჭარისწყალი ჯორჯიას მოლაპარაკებების დროს;  
  **დაესწროს ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების რეგულარულ შეხვედრებს;
  **დაეხმაროს აჭარისწყალი ჯორჯიას მმართველობით ორგანოებთან, სააგენტებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობაში იმ გარემოს დაცვის საკითხებთან მიმართებაში, რომელთა გათვალისწინება საჭიროა OE -ს მიერ სამშენებლო ზედამხედვეობის განხორციელებისთვის; 
  **მონაწილეობა მიიღოს ზედამხედველობათან დაკავშირებულ ყოველკვირეულ შეხვედრებში ინგლისის გარემოს დაცვისა და სოციალურ გუნდთან ერთად;
  ** შეიტანოს წვლილი სამუშაოთა ყოველკირეული ანგარიშების შედგენაში. 

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  **ინგლისური ენა - ბრწყინვალე წერისა და მეტყველების უნარი;
  **გამოცდილება სამშენებლო ობიექტის მენეჯმენტში გარემოს დაცვის კუთხით;
  **გამოცდილება ობიექტზე გარემოსა და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით სწავლების ჩატარებაში;
  **გარემოსა და სოციალური სამუშაოების მიმდინარეობის/მონიტორიგის/აუდიტის ანგარიშების მაღალი სტანდარტებით მომზადების უნარი; 
  **ძირითადი პოტენციური სამშენებლო ზემოქმედებების ზოგადი გაგება, რაც დაკავშირებულია ძირითად ჰიდროენერგო პროექტებთან; 
  **სპეციალური ცხრილების ან სხვა სისტემების გამოყენების გამოცდილება გარემოს დაცვის საკითხების დაუცველობის თვალის მიდევნების მიზნით; 
  **5 წელი  და მეტი  გამოცდილება მსგავს სფეროში;
  **გარემოს დაცვის მენერმენტის სათანადო აკადემიური კვალიფიკაცია. 

  დამატებითი მოთხოვნები:

  **გამოცდილება სამშენებლო კონტრაქტორის მიერ ნებართვის გაცემისა და მეიჯარის სხვა ვალდებულებების მოთხოვნების დაცვის მონიტორინგში; 
  **გამოცდილება გარემოს დაცვის მენეჯმენტის გეგმების შედგენაში და/ან განხილვაში და/ან შესრულებაში; 
  **გამოცდილება სამშენებლო პროექტებზე; 
  **გამოცდილება  ინფრასტრუქტურულ პროექტებში; 
  ** გამოცდილება ჰიდროენერგო პროექტებში;.
  **მსგავსი გამოცდილება სხვა საერთაშორისო პროექტეში (დაფინანსებული საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის (IFC), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების (EBRD), აზიის განვითარების ბანკის (ADB)  ან სხვა საფინანსო დაწესებულებების მიერ).
  **ეროვნულ და/ან საერთაშორისო გარემოს დაცვითი ნებართვების გამცემ ორგანოებთან კონსუტაციის გამოცდილება.

  დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე. გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება.

 • info_outlineინჟინერ მექანიკოსი

  სამუშაო ადგილი : აჭარა/ შუახევი
  სამუშაო გრაფიკი : ორშაბათი-პარასკევი, 09:00 -18:00

  ძირითადი მოვალეობები :

  **ყოვლდღიური ტექნიკური ანგარიშის მომზადება და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება;
  **გასახორციელებელ ოპერაცებთან, პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხების ერთობილი განხილვა , გადაჭრის გზების მოძიება ინჟინერებთან და სხვა დანარჩენ პერსონალთან ერთად ;
  **პერსონალის უზრუნველყოფა შესაბამისი ტექნიკური ინფორმაციით.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  **უმაღლესი განათლება ინჟინერიაში;
  **ჰიდრო ელექტრო სადგურებზე ელექტრო მექანიკოსად მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
  **ინგლისური ენის კარგი ცოდნა;
  **MS Office- ის ცოდნა;
  **გუნდური მუშაობის უნარი;
  **პუნქტუალურობა;
  **პრობლემის გადაჭრის უნარი;
  **ანალიტიკური უნარ - ჩვევები;
  **სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის გამოცდილება.

აირჩიეთ ვაკანსია

ფაილი