გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

გეოლოგიური სამუშაოები მტკვარ ჰესზე