გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პირველი რეგიონალური ენერგო უსაფრთხოების კურსი