გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

DMT - ჯგუფი