გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

აჭარისწყლის კასკადის პროექტი