გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ქალაქ ფოთის წყლის გამწმენდი სატუმბო ნაგებობა