გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

BP მილსადენის გასწვრივ გეოლოგიური პროცესების შესწავლა