გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

სკურდიდი ჰესის სამშენებლო სამუშაოები